Jo Wang General | Jo Wang

General


Tuning Partner Yamaha AFC3

afc-title-009

Enhanced Acoustic Simulator for Engineers - 2009

ease_illustrations_575757

Nürtingen, Germany 2009

Certificate of attendance seminar for computer program EASE, Enhanced Acoustic Simulator for Engineers by ADA Acoustic Design Ahnert, Berlin. Topics: modelling, statistical acoustics, raytracings and auralisation


Electro Acoustic VRAS Tuning 2005


Vernon British Colombia with John McMahon.

A system for altering acoustics in concert halls making the venue able to adopt the best reverbration time for different purposes. Chamber orchestras seeks another  RT than symphonic orchestrasNæringsakademiet

Forretningsstrategi

Salg/Markedsføring

Offentlige regler, skjema og rutiner

Praktisk yrkesteori

Universitetet i Oslo 1987-90

Eks phil

Astrofysikk

Informatikk (SIMULA)

Mattematikk

Elektronisk musikk og Komposisjon (NOTAM)

Bjørknes Privatskole Artium 1986

Bjørknes Privat Skole allmennfag m vekt på matte /fysikk

Fag-/svennebrev i radio og fjernsynsfag 1984

Strømmen Videregående Skole

Førstegangstjenesten Hæren 1985

Jeger og infanterikorps Sessvollmoen

Skjold Garnison

Grensevakt 

Integrert Økonomisystem MacHansa 2007

Datakort Apple Mac 1991

Rusdata 5.0 for Windows 1995

Human Konsult Data


© 2014 Jo Wang