Jo Wang Music related | Jo Wang

Music related

"Absolutt Gehør" semester oppgave

Fra Innledning:
Hva er absolutt gehør? Hvorfor er det bare noen ytterst få som har denne evnen. Er den kun tilgjengelig for individer som har absolutt gehør medfødt. Kan eller må det tilegnes via læring, og evt. når skjer denne læringen. Finnes et absolutt gehør gen og derved en arvelig evne, eller har vi den alle sammen når vi blir født og ”glemmer” denne evnen i løpet av oppveksten. Disse er alle sentrale spørsmål i forskning omkring denne sjeldne egenskap.


PDF versjon her

Electro Acoustic VRAS Tuning

Vernon British Colombia with John McMahon.

A system for altering acoustics in concert halls making the venue able to adopt the best reverbration time for different purposes. Chamber orchestras seeks another  RT than symphonic orchestrasElektronisk musikk og Komposisjon (NOTAM)

Elektronisk musikk og Komposisjon (NOTAM)

Notam Oslo

Elev av Carl Ivar Wang i orgel

Fram til 1981 Elev av Carl Ivar Wang i orgel m praksis i Nittedal Kirke

Klassisk gitar

1980-82  Klassisk gitar

UiO

1986-89 Div studier Universitetet i Oslo (musikk, informatikk, astrofysikk)


© 2014 Jo Wang