Jo Wang Miljøarbeider / Nattevakt Avd. for Stoffmisbrukere Psykiatrisk Klinikk | Jo Wang

Miljøarbeider / Nattevakt Avd. for Stoffmisbrukere Psykiatrisk Klinikk 

Under studietiden og litt ut på 90-tallet jobbet jeg som miljøterapeut og siden som nattevakt på AFS - Vinderen Psykiatriske Klinikk.  Her fikk jeg også opplæring i Rus Data

© 2014 Jo Wang