Jo Wang I Refuse To Be Your Enemy | Jo Wang

I Refuse To Be Your Enemy

Norges Fredslag inviterer til verdens første interaktive utstilling for fred på Rådhusplassen i Oslo i sommer. Utstillingen viser mennesker fra Israel og Palestina som gjennom ikkevoldelige metoder kjemper for fred og for å bygge en trygg fram tid for seg selv og sine barn. Ved hjelp av foto, film, lys, lyd og interaktive telefonlinjer gir vi ordet til disse menneskene som ofte ikke blir hørt i mengden av stemmer som proklamerer krig, opprustning og terror. Dette er mennesker som velger å bruke seg selv, sitt hjem, sin stemme og sine handlinger som våpen. Selv om de kjenner konflikten på kroppen hver dag, nekter de å få fiender. Utstillingen er tonsatt av Jo Wangutstillling-300x196

© 2014 Jo Wang