Jo Wang "Absolutt Gehør" semester oppgave | Jo Wang

"Absolutt Gehør" semester oppgave

Fra Innledning:
Hva er absolutt gehør? Hvorfor er det bare noen ytterst få som har denne evnen. Er den kun tilgjengelig for individer som har absolutt gehør medfødt. Kan eller må det tilegnes via læring, og evt. når skjer denne læringen. Finnes et absolutt gehør gen og derved en arvelig evne, eller har vi den alle sammen når vi blir født og ”glemmer” denne evnen i løpet av oppveksten. Disse er alle sentrale spørsmål i forskning omkring denne sjeldne egenskap.


PDF versjon her
© 2014 Jo Wang